Knjigovodstvo in storitve

VVXW9WBTB8

Knjigovodstvo pokriva podjetja in samostojne podjetnike posameznike različnih vrst dejavnosti in lahko se pohvalimo, da nam je do sedaj uspelo obdržati vse poslovne stranke, celo več, tudi nasledniki bivših lastnikov nam zaupajo.

Na kratko: nenehno izobraževanje, strokovnost, natančnost, svetovanje in pripravljenost na odprt pogovor v fiksnem delovnem času ali kadarkoli po dogovoru s stranko. In nenazadnje, upamo si trditi, da smo eden najcenejših knjigovodskih servisev z veliko mero posluha za novo ustanovljena podjetja in primernimi bonusi za dolgoletne stranke.

Storitvena dejavnost obsega skoraj vsa režijska dela, ki jih potrebuje podjetje, obseg dela pa je premajhen, da bi si zato privoščili dodatno zaposlenega. S svojimi dolgoletnimi izkušnjami smo kos vsem izzivom v dogovoru s stranko. Govorimo o izstavljanju računov, plačevanju obveznosti, izterjavi neplačanih računov, pridobivanju bančnih kreditov, sodelovanju z leasing hišami, pomoč in svetovanje pri odpiranju podjetij, zaposlovanju…

Več

Izkušnje:

 • 25 let izkušenj iz področja računovodstva in knjigovodstva
 • zaupajo nam gradbinci, avtoservisi, trgovine na debelo, oglaševalci, prevozniki, športni delavci, instalaterji in drugi

Za stranke opravljamo:

 • vodenje glavne knjige
 • analitična evidenca saldakontov, izpise odprtih postavk
 • analitično evidentiranje stroškov in prihodkov
 • vodenje računovodstva po stroškovnih mestih in projektih
 • vodenje plačilnega prometa
 • izdelava zaključnega računa
 • izdelava medletnih bilanc
 • obračun davka na dodano vrednost
 • vodenje davčnih evidenc
 • obračun plač in drugih prejemkov
 • obračun socialnih prispevkov za zavezanca
 • obračun podjemnih pogodb in avtorskih honorarjev
 • sestavljanje poročila o plačah zaposlenih Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (M4/M8)
 • osnovna sredstva
 • seznam, amortizacija in prevrednotenje osnovnih sredstev
 • knjiženje maloprodaje
 • obračun obresti in izpis opominov ter IOP obrazcev
 • spremljanje terjatev in obveznosti
 • priprava dokumentacije za pridobitev bančnih posojil
 • izdelava predloga celostne rešitve vašega računovodstva
 • izdelava predloga racionalizacije ostalih postopkov povezanih z računovodstvom
 • vse ostale storitve s področja računovodstva in knjigovodstva po željah stranke

Izberite nas, ker:

 • smo podjetje z dolgoletno tradicijo
 • imamo lokacijo v centru mesta z lastnimi parkirnimi mesti
 • imamo urejen delovni čas in smo za informacije dostopni kadarkoli
 • imamo individualen pristop do vsake stranke
 • si prizadevamo biti vedno v koraku z vsemi poslovnimi novostmi
 • pri nas dobite celotne knjigovodske usluge, ostale režijske storitve in programsko opremo za vodenje poslovanja
 • zagotavljamo natančnost, kvaliteto in pravočasnost
 • smo eno najugodnejših knjigovodskih podjetij s ceno znano vnaprej brez poračunov za nazaj
 • je dostava in prevzem knjigovodskih listin lahko po dogovoru naša skrb
 • je naročnik sproti obveščen o rezultatih poslovanja
 • so vaši podatki pri nas strogo varovana poslovna skrivnost
 • aktivno sodelujemo pri vseh inšpekcijskih pregledih

Računalniški inženiring

CRNZFWFZYG

Z več kot 25 leti izkušenj na področju informatike se ukvarjamo z razvojem programske opreme za lastne potrebe in po naročilu, z možnostjo odkupa izvorne kode. Programski jezik Delphi, C#, podatkovna baza Oracle, zelo dobro poznavanje SQL in Oracle PL/SQL, 10 letno vodenje informatike v priznanem slovenskem podjetju, vodenje uspešno zaključenega uvajanja ERP sistema BAAN IV in izdelava programske opreme za spremljanje proizvodnje s pomočjo črtne kode v tem istem podjetju nas dela dovolj močne, da se ne ustrašimo nobenih izzivov s področja informatike.

Več

Izkušnje:

 • več kot 25 let izkušenj iz področja poslovne informatike,
 • dobro poznavanje ERP poslovnega sistema Infor (Baan)
 • izdelava dodatne programske opreme vezane na Infor poslovne rešitve
 • odlično poznavanje SQL, Oracle, Oracle PL/SQL, Delphi in C#
 • postavitev in administracija Oracle strežnika

Lasten razvoj:

 • osnova:
  • programska jezika Delphi in C#
  • podatkovni strežnik Oracle
  • klient/strežnik arhitektura
 • izdelana programska oprema:
  • glavna knjiga
  • osnovna sredstva
  • blagajna
  • obračun obresti
  • obračun DDV
  • materialno poslovanje
  • fakturiranje
  • servis vozil z natančno servisno knjigo in evidenco vozil
  • odkup in prodaja rabljenih vozil
  • spremljanje uporabe testnih vozil
  • programska oprema po naročilu z možnostjo odkupa izvorne kode


  Izberite nas, ker:

  • imamo dovolj izkušenj in znanja za vsak problem v informatiki
  • potrebujete nekoga za razvoj programske opreme po vaši meri
  • potrebujete nekoga z znanjem SQL, Oracle in Oracle PL/SQL
  • potrebujete zanesljiv in v praksi preizkušen program poslovne informatike iz našega seznama